Kayıtlar

Ocak, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Zaman Makinası

Resim
İnsanoğlu her zaman geçmişi çok merak etmiştir. Bu merakın sebebi geçmişe duyulan özlem mi ya da gizli kalan bazı sırların açığa çıkarılma isteği mi bilinmez ama bir dönem dünya gündeminin zirvesinde olduğu aşikar. Bilim kurgu filmlerine konu olan zaman olgusu ve dahi zamanda yolculuk sevdası, bir dönem zaman makinası yapabilme ve zaman kavramı içerisinde yolculuk yapıp, kendimizi geçmiş ve gelecekte görebilme hayalleri kurdurmuş, çok fazla zaman, emek ve para harcatmıştır. Hatta geçmişteki bazı durumlara müdahil olup geleceği değiştirme senaryoları... Hepimiz hatırladık... Peki neden filmler? Film deyip geçmemek lazım, şimdiki zamanın en büyük silahıdır ve  kitlelerin zihnini, beklenmedik olay veya değişikliklere alıştırıp hazırlamanın kısa yoludur. Bilinçsiz kitlelerin kavalcısıdır yani... Bakıldığı zaman birçok filmin ana teması bir süre sonra karşımıza gerçek olmuş bir vaziyette çıkar ve biz umulmadık bu durumlara tepki veremeyiz, normal karşılarız, çünkü zihnimiz hazırlanmış